kuas ısıtıcı

Kuas Isıtıcı

 Doğal konveksiyon ve infrared ısınma sistemlerini bir arada bulunduran,  hem güneşin dünyayı ısıtması prensibinden, hem de, doğada bulunan doğal konveksiyonel hareketlilikten kullanıcısını faydalandıran, iki prensibi sadece bir tanesinin kullanacağı kadar enerji ile gerçekleştirerek tasarruf sağlayan, Avrupa’ da ses getirmiş ve KUAS TEKNOLOJİ tarafından dünyaya tanıtılmış olan yenilikçi bir ısıtma sistemidir.

Kuas Hybridboard içerisindeki konveksiyon lamelleri arasından geçen havayı ısıtarak, doğal konveksiyonu yüzey ısısı yardımı ile tetikler, gövdesinin üst ve alt kısımlarındaki konveksiyon hazneleri yardımı ile alt kısımından giren soğuk havayı ısıtarak üst taraftaki haznesinden ortama salar bu devinim ortam sıcaklığına direk etki ederek, oda sıcaklığının bilinen konveksiyon sistemlerindeki gibi ısınmasına sebep olur..

Kuas hybridboard ısıtıcısını, diğer konvektör ısıtıcılardan ayıran özelliği, ön yüzeyindeki ısının ortama infrared etkisi ile ısı yaymasıdır. İnfrared etkisini yukarıda açıklanılan dark infrared prensibi ile sağlıklı bir şekilde objelerin ve metabolizmaların öncelikli ısınma faydası olarak kullanıcısına sağlar ve cisimler ile metabolizmaların ısıya doymasından sonra ortam sıcaklığına etki etmeye başlar. Kısacası, tek bir enerji kaynağı ile aynı bünyede iki ayrı kalorifer çalışıyor diyebiliriz.

Hybridboard, tasarruf ve sağlık açısından eşsiz bir ürün olarak Kuas teknoloji şirketinin Avrupa’ daki başarısında büyük rol sahibidir.

kuas ısıtıcı
kuas ısıtıcı